Railway DC/DC

ModelPowerInput RangeInput Nom.OutputIsolationCaseDatasheet
MR0611S6W40 - 1601105,12,15,241.5 kVDC1x2"Download
MR08xxRUI8W24,1104:13.3,5,12,15 ±5,±12,±153.0 kVDCDIPDownload
MR1011S10W40 - 1601105,12,15,241.5 kVDC1x2"Download
MR1511S15W40 - 1601103.3,5,12,15,241.5 kVDC1x2"Download
MR2011S20W40 - 1601105,12,15,241.5 kVDC1x2"Download
MR4011SRU40W40 – 160 1105,12,15,243.0 kVDC1x2"Download
MR50SRW50W43 - 101
66 - 160
72
110
5,12,15,243.0 kVAC2.28x
1.45"
Download
MR75SRW75W43 - 101
66 - 160
72
110
5,12,15,243.0 kVAC2.28x
1.45"
Download

Photovoltaic

ModelPowerInput RangeInput Nom.OutputIsolationCaseDatasheet
MPV0560RI45W100 - 1,00060054.0 kVACModuleDownload
MPV1060RI410W100 - 1,0006005,9,244.0 kVACModuleDownload
MPV15215SRI415W
200 - 1,500 VDC
800 VDC
12, 15, 24 VDC
4.0 kVAC
ModuleDownload
MPV1580L15W8007.5:15,12,15,244.0 kVACModuleDownload
MPV4060S40W200 - 1,20060012,15,244.0 kVDCModuleDownload

OUR PRODUCTS